Rok szkolny wystartował, a wraz z nim prelekcje i wystawy dotyczące projektu ISPU – Iran śladami polskich uchodźców.
Tą przeprowadziłem w S.P nr 5 w Luboniu Dzięki za w$parcie firmie Aquanet i Powiatowi Poznańskiemu. Czekam na zaproszenia z innych szkół.